Endret: 13 feb 2020     Opprettet: 10 jul 2019

Beboere i Jt2, Jt8 og noen i Jt14 må sjekke og evt. oppdatere sitt H-nr overfor Folkeregisteret

I forkant av at HomeNet skulle begynne installasjon av internett etter sommeren i fjor, ble vi klar over at det var benyttet feil H-nr. for rundt 120 av sameiets seksjoner. Vi kontrollerte da hele sameiet med bruk av korrekt oversikt fra Oslo kommune. Feilmerkinger ble korrigert.

Kontroll og nødvendig korrigering av bruksenhetsnummer (H-nr.)

Alle seksjoner hadde korrekt H-nr. pr. aug. 2019 - påført øverst på inngangsdør!

Nødetatene gjør oppslag mot Folkeregisteret
Bruksenhetsnummer (H-nr.) brukes i bygg med flere enn en boenhet og er ment å tydeliggjøre hvor den enkelte bor. Korrekt H-nr. er spesielt viktig for nødtjenester som legevakt, brann og politi. Her er link til nærmere forklaring: https://www.oslo.kommune.no/ plan-bygg-og-eiendom/kart-og-eiendomsinformasjon/matrikkelen/

Via linken under kan du kontrollere hvilket H-nr. som er registrert for din leilighet i Kartverkets system – åpne «Adresser (320)» og bla deg frem til din adresse/seksjonsnr.: https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/0301/232/433/0/0

Selv om korrekt H-nr. er registrert i det kommunale og kartverkets registre, er ikke det garanti for at Folkeregisteret har samme opplysninger. Du kan sjekke status i Folkeregisteret – følg:

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/endre-postadresse/

; åpne som om du skal endre adresse, se hva som er registrert og bare logg ut uten å gjøre noen endringer. Den enkelte kan ikke selv endre H-nr., men sende melding om å få endret;

Dersom H-nr. ikke er korrekt, må du sende melding til skatteetaten via https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-person/

Menyen sier ikke noe om å endre bruksenhets-/H-nr. Velg derfor tema Annet og sett inn overskrift Korrigere bruksenhetsnummer. Deretter skriver du: Mitt korrekte bruksenhetsnummer er (oppgi ditt H-nr.), Jordal terrasse (oppgi nr.), 0658 Oslo.

Vent noen dager før ny sjekk. Hvis ok nå for din del, men hvis flere er registrert med bosted her; få en av de andre til å sjekke – som forklart over. Hvis ikke H-nr. er korrekt for den andre/øvrige i leiligheten, må fremgangsmåte for å endre følges.

Skattemeldingen bruker de adressedataene de har registrert på deg.
Du kan evt. vente til Skattemeldingen 2019 foreligger og sjekke om de der bruker korrekt bruksenhetsnummer/H-nr. Hvis feil, følg anvisningene over.

Oppdateringene som måtte gjennomføres i sameiet, indikerte ellers at følgende seksjoner/ leiligheter har feil H-nr. i Folkeregisteret - må oppdateres/sjekkes med hensyn til H-nr.:

  • Jordal terrasse 2: H-nr. er feil fra og med 2. etasje (fra og med Snr 11 til og med Snr 63)
  • Jordal terrasse 8: H-nr. er feil fra og med 2. etasje (fra og med Snr 114 til og med Snr 183)
  • Jordal terrasse 14: H-nr. i 1. og 2. etasje må sjekkes nøye – et par feil. OK i de andre etasjene

Jordal terrasse 4, 6, 10 og 12: Alle H-nr. er korrekt, men bør sjekkes i Folkeregisteret.