14 nov 2017

Blokkering og ulovlig monterte avtrekksvifter på lufteventiler.

Under arbeidet med å rense ventilasjonsanlegget vårt, har det blitt oppdaget flere leiligheter med blokkerte/innebygde ventiler og ulovlig installert avtrekksvifter.

Dette skaper store problemer for ventilasjonsystemet vårt og fører til at andre leiligheter får røyk og matos inn i sine leiligheter.

Styret minner om punkt nr. 9 i beboerreglementet der det står:

"Avtrekksventiler på kjøkken og bad/dusjrom må holdes rene og i orden. Spalteventiler
og ventiler i yttervegg må holdes åpne slik at vakuum i leiligheten unngås. Avtrekksvifte
med motor, tørketromler eller lignende må ikke under noen omstendighet monteres på
avtrekket. Det er ikke lov til å tette eller bygge inn avtrekket på bad eller kjøkken."

Hvis man har en installasjon som bryter med disse reglene, må man snarest fjerne eller utbedre dette. Styret ser svært alvorlig på denne saken, da det ødelegger innemiljøet for de andre beboerne.

Mvh

Styret Jordal Terrasse