Endret: 7 apr 2021     Opprettet: 3 feb 2021

Forberedelsene til ny heis i Jordal terrasse 6 - utfordringer dukket opp.

Fremdriften i arbeidene har blitt påvirket av at vann hadde trukket inn i bunnen av heissjakt. Dette har ført til ca. 14 dagers forsinkelse.

Ekspertise har blitt tilkalt og ser ut til å ha fått kontroll med vanninntrengningen – etter alt å dømme skal sjakten nå være tett.

Montasje av heisutstyret har langt på vei kunnet pågå, men har blitt noe forsinket.

Forventet idriftsetting er pr. i dag satt til omkring 28./30. april.