24 mar 2020

Ikke forstyrr naboen

På grunn av korona-epidemien er det mange som arbeider hjemme.

På grunn av korona-epidemien er det mange som oppholder seg i leiligheten stort sett hele døgnet. Dette gjelder skoleelever, studenter og de som har hjemmekontor. Mange av disse har store oppgaver å løse og det er viktig at de får den nødvendige arbeidsro. Styret vil derfor henstille til alle om ikke å ha aktiviteter på gang som kan forstyrre naboene. Vi minner også om at styret skal underrettes ved igangsetting av større vedlikeholdsarbeid. Også naboene må gis melding om dette. Styret.