Endret: 1 okt 2020     Opprettet: 15 jan 2014

Hvem gjør hva i styret?

Se oversikten over hvem som har ansvar for hva i styret i perioden 2020 - 2021. Kontaktpersoner i styret: Før du tar kontakt med en av oss i styret ber vi deg vurdere om saken haster, og alltid send e-post i stedet for å ringe dersom saken ikke er kritisk. Leder: Jostein Gilberg, jostein.jordalterrasse@gmail.com , 412 29 185 Nestleder: Egil-Arvid Andersen, egil@jordalterrasse.no , 905 44 329 Styremedlemmer: Karina Aronsen Olsen, karinaarols@gmail.com , 997 66 628 Terje Kjetil Gillebo, terje.jordalterrasse@gmail.com , 415 50 434 Alle i styret kan nås på felles e-post: styret@jordalterrasse.no . Din henvendelse vil bli behandlet ved førstkommende styremøte. Kontakt vaktmester: Vaktmester Hans Jakob Strandbråten kan nås i arbeidstiden mellom kl 07.30 - 14.30 på hverdager. Mobil: 920 22 448, e-post: vaktmester@jordalterrasse.no

       
  Oppgavefordeling 2020/2021    
       
  Oppgaver Ansvarlig  
  Drift og vedlikehold - sameiets bygg, uteområder og garasje Jostein og Egil  
  Oppfølging av hustak Egil og Terje  
  Byggfasader Egil og Terje  
  Setningsskader Egil og Terje  
  Syreskader Egil og Terje  
  Vann/ventilasjon/dører/vinduer Egil og Terje  
  Heiser, vedlikehold, utskiftinger:    
        Tekniske forhold m.v.  Egil og Terje  
        Juridiske forhold, avtaler m.v. Jostein og Egil  
  Heisstopp Egil og Terje  
       
  HMS Jostein og Egil  
  Brannvern Terje og Egil   
  Bredbånd og TV Karina og Egil  
  Ladeplasser Terje og Egil  
  Aimo Park - uteparkering / garasjeparkering Terje og Egil  
  Beboerklager - klage på eller fra beboere; alle avvik ift beboerregler/vedtekter Jostein og Karina    
  Boder og utleieboder, orden i bodområdene Karina og Jostein   
  Budsjett og regnskap Jostein og Egil  
  Styremøter Jostein  
  Forsikringssaker Jostein og Karina  
  Kontaktopplysninger ved lengre tids fravær fra leiligheten Karina  
  Registrering av oppussing i leilighetene Karina  
  Lekeplass fellesareal Jostein og Karina  
  Nettsidene - layout Karina og Jostein   
  Renhold inne og orden ute Alle  
  Dugnad og Rusken Terje og Hans Jakob  
  Nøkler Egil og Jostein  
  Ringeklokker, postkasseskilt  Karina  
       
  Hovedansvarlig er angitt først.     
  E-post til styret:  styret@jordalterrasse.no  
       
  Vaktmester Hans Jakob Strandbråten deltar i utførelse av mange     
  arbeidsopgaver. Mobil i arbeidstiden: 920 22 448    
  E-post til vaktmester: vaktmester@jordalterrasse.no