Endret: 23 jan 2020     Opprettet: 15 jan 2014

Hvem gjør hva i styret?

Se oversikten over hvem som har ansvar for hva i styret i perioden 2019 - 2020. Kontaktpersoner i styret: Før du tar kontakt med en av oss i styret ber vi deg vurdere om saken haster, og alltid send e-post i stedet for å ringe dersom saken ikke er kritisk. Leder: Jostein Gilberg, jostein.jordalterrasse@gmail.com , 412 29 185 Nestleder: Egil-Arvid Andersen, egil@jordalterrasse.no , 905 44 329 Styremedlemmer: Kjersti Berg Johansen, kjersti_johansen90@hotmail.com , 416 03 988 Serife Celik, serife.celik0612@gmail.com , 473 38 717 Alle i styret kan nås på felles e-post: styret@jordalterrasse.no . Din henvendelse vil bli behandlet ved førstkommende styremøte. Kontakt vaktmester: Vaktmester Hans Jakob Strandbråten kan nås i arbeidstiden mellom kl 07.30 - 14.30 på hverdager. Mobil: 920 22 448, e-post: vaktmester@jordalterrasse.no

       
  Oppgavefordeling 2019/2020   
   
  Oppgaver Ansvarlig  
  Drift og vedlikehold - sameiets bygg, uteområder og garasje Jostein og Egil  
  Oppfølging av hustak Egil og Jostein  
  Setningsskader Egil og Jostein  
  Syreskader Egil og Jostein  
  Vann/ventilasjon/dører/vinduer Egil og Jostein  
  Heiser, vedlikehold, utskiftinger    
        Tekniske forhold m.v.  Egil og Jostein  
        Juridiske forhold, avtaler m.v. Jostein og Egil  
  Heisstopp Egil, Kjersti, Jostein  
  Heisstopp                        Vakttelefon 995 73 816  
  HMS Jostein og Egil  
  Brannvern Egil og Jostein  
  Bredbånd og TV Kjersti og Egil  
  Ladeplasser Jostein og Egil  
  Beboerklager - klage på eller fra beboere; alle avvik ift beboerregler/vedtekter Jostein og Egil  
  Qpark - uteparkering / garasjeparkering Kjersti og Jostein   
  Oslo kommune/Boligbygg, alle forhold Jostein og Egil  
  Boder og utleieboder Jostein og Kjersti  
  Budsjett og regnskap Jostein og Kjersti  
  Forsikringssaker Jostein og Kjersti  
  Kontaktopplysninger ved lengre tids fravær Serife og Kjersti  
  Lekeplass fellesareal Serife og Kjersti  
  Renhold og orden inne og utendørs Serife og Kjersti  
  Dugnad og Rusken Serife og Kjersti   
  Ringeklokker, postkasseskilt, nøkler Serife og Kjersti  
     
  Hovedansvarlig er angitt først.   
  E-post til styret:  styret@jordalterrasse.no  
     
  Vaktmester Hans Jakob Strandbråten deltar i utførelse av mange   
  arbeidsopgaver. Mobil i arbeidstiden: 920 22 448  
  E-post til vaktmester: vaktmester@jordalterrasse.no