Endret: 29 apr 2021     Opprettet: 18 des 2018

Ladestasjoner for elbiler og hybridbiler på plass i sameiet!

Sameiet har satt opp to utvendige ladestasjoner for lading av elbil og ladbare hybridbiler, som både sameiets beboere og eksterne kan benytte seg av.

Hvordan benytte Flexiladerne?

Ladeboksene er flexiladere av typen Schneider EVlink Smart Wallbox med Type2 uttak. For å benytte deg av flexiladerne må du derfor ha en type 2 kabel. Flexiladerne i sameiet startes og stoppes med ladebrikke fra Grønn kontakt. Alternativt kan brikken fra Elbilforeningen benyttes såfremt den er registrert på «Min side» hos Grønn kontakt. Ladebrikke kan bestilles her;

https://minside.gronnkontakt.no/bestill

Når bilen lades vil det blinke grønt i powerknappen. Når bilen er ferdigladet vil det lyse fast i powerknappen.

Hvor raskt kan man lade?

Ladeboksene leverer vekselstrøm med en effekt opp til 22kW. Hastigheten på ladingen bestemmes derfor av ladeeffekten på bilen din. Jo større ladeeffekt, jo raskere lades bilen. I likhet med hurtiglading vil ladetiden her påvirkes av utetemperatur, temperatur på bilens batteri, gjenværende batterikapasitet m.m.

Eksempel: Dersom bilen din har en ladeeffekt på 10 kW og batterikapasitet på 60 kWt kan du lade batteriet i løpet av 6 timer ved å bruke flexiladeren (t=60/10).

Nærmere informasjon om ordningen med flexilading kan hentes her; https://gronnkontakt.no/om-flexilading/

Hva koster det å lade?

Den gjeldende prisen for lading er satt til 2,50 kr/kWh.

Styret kan når som helst og uten forbehold endre prisen for lading. Denne informasjonssiden vil være oppdatert med den enhver tid gjeldende prisen for lading.

Urettmessig bruk av ladeplassene

Dersom ladeplassene benyttes som parkeringsplasser av kjøretøy som ikke er under lading vil slik bruk være å anse som ulovlig parkering og sanksjoneres av Q-park. Det samme gjelder biler som blir stående på plassene etter at ladingen er ferdig.

Vi gjør også oppmerksom på at Grønn kontakt tar betalt for lading selv om bilen er fulladet. Begrunnelsen for dette er at det ikke er ønskelig at biler bruker ladestasjonene som parkeringsplass, og for å sikre sirkulasjon blant brukere som har behov for lading av sine kjøretøy.

Spørsmål om lading, tekniske feil eller andre forhold knyttet til ladestasjonene

Alle tekniske spørsmål og feil som berører ladestasjonene, skal rettes til Grønn kontakt; https://gronnkontakt.no/kontakt-oss/