Endret: 27 mar 2021     Opprettet: 26 jan 2020

Leie av parkeringsplass for mindre kjøretøy

Send melding på Vibbo dersom du ønsker å leie parkeringsplass for motorsykler eller andre mindre kjøretøy. Sameiet disponerer fire parkeringsplasser i garasjeanlegget. Det er fortsatt er én plass ledig.

Parkeringsplassene stilles til disposisjon for de som er seksjonseier og har bostedsadresse (folkeregisteret) i sameiet Jordal Terrasse. I tillegg må kjøretøyet være registrert på vedkommende. Hver seksjon kan leie kun 1 plass.

Leien er fastsatt til kr. 350,- per måned og forfaller til betaling den 1. i hver måned.

Det er minimum seks måneders leietid, og vi vil prioritere beboere som ønsker helårsleie. Det er tre måneders gjensidig oppsigelse.

Dersom du er interessert i en fremtidig parkeringsplass, send e-post til styret på: styret@jordalterrasse.no. E-posten må inneholde navn, seksjonsnummer, innflyttingsdato og registreringsnummer.

 

- Styret