Endret: 3 mar 2020     Opprettet: 16 okt 2016

Neste styremøte blir onsdag 18. mars 2020.

For å melde inn saker som du ønsker at styret skal behandle, må disse leveres inn senest tre dager før neste styremøte. Husk å oppgi hvor du bor (JTnr / Snr) og mobilnummer.

Neste styremøte blir onsdag 18. mars 2020.   

Etter styremøtet kan det ta noe tid før du får tilbakemelding på din sak, men vi kommer tilbake til deg så fort det lar seg gjøre :)

/Styret