29 okt 2019

Nye regler om korttidsutleie

Fra og med 01.01.2020 gjelder nye regler for korttidsutleie. De nye reglene vil påvirke utleiemulighetene i både borettslag og sameier.

Fra og med 1. januar 2020 gjelder nye regler for kortidsutleie i borettslag og eierseksjonssameier. Kortidsutleie defineres som utleie under 30 dager. For eierseksjonssameiene er det vedtatt et «tak» på kortidsutleie av eierseksjoner i til sammen inntil 90 dager per år. Gjennom vedtekter kan det enkelte sameiet bestemme om øvre grense skal endres til noe mellom 60 til 120 dager. For borettslag gis andelseier en rett til å korttidsutleie i inntil 30 dager pr. år

Endring i regelverket har presset seg fram som følger av en økning i nettbaserte utleieplattformer, hvorav AirBnb er den mest kjente.