Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 20 mai 2015

Bruk av terrasse med stillas

Stillas vil bli satt opp i god tid før arbeidene starter. Beboer, besøkende, husdyr osv. har ikke adgang på terrassen under oppsetting og nedtagning av stillas, grunnet deres sikkerhet.

Beboer har mulighet til å bruke terrassen før arbeidene tar til. Når Con-Rehab starter arbeidene vil terrassedør bli sperret, men med mulighet til å åpne døren ved f.eks. brann.

Dørsperren vil bli fjernet når dere igjen har adgang til terrassen. Hvis beboer ikke ønsker å ha tilgang til terrasse etter stillas er oppsatt, må vedkommende ta kontakt med Marianne i Con-Rehab AS som da vil få terrassedør sperret. Marianne kontaktes på epost marianne@conrehab.com eller mobil 984 63 145 i tidsrommet 07:00 til 16:00 på hverdager.

DET ER FORBUDT Å OPPHOLDE SEG PÅ STILLAS.

Beboer har ikke anledning til å selv fjerne sperring på terrassedør. Denne vil bli fjernet av entreprenør etter at ferdigbefaring er gjennomført. Blir sperring fjernet og balkong tatt i bruk, risikerer seksjoneier/beboer å bli krevd for kostnader forbundet med å reparere evt. skader på arbeidet som er utført.