Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 14 jun 2015

Fremdrift 14. juni

Informasjon til beboere i Jordal Terrasse 2, 4, 6, 8 og 10

Tårn 2,3 og 4

Disse balkongene er ferdig med unntak av at undersiden av balkongene i 1.

etasje skal males. Dette skjer etter at stilas er demontert.

Stilas vil bli fjernet omgående.

Fremdrift tårn 1,5,6 og 7

Arbeidet i tårn 1 og 5 er fremdeles i rute og det legges opp til ferdigbefaring i uke 26. Arbeidet i tårn 6 og 7 er også i rute og det er planlagt ferdigbefaring i uke 28.

Fremdrift tårn 8,9 og 10

Samtidig som stillasene til tårn 2,3 og 4 demonteres vil det bli satt opp stilas på tårn 8, 9 og 10. Tårn 8 er balkonger i JT2 inn mot bakgård. Tårn 9 og 10 er balkonger i JT6.

Arbeidet i tårn 8 og 9 starter i uke 27. Balkongene må derfor være tømt

senest søndag 28. juni. Alt skal fjernes inkludert tepper og trelemmer/løse

fliser. Con-Rehab vil demontere markiser, pakke disse inn i plast og lagre

dem på stilas.

Fremdrift tårn 11, 12, 13 og 14 (JT10)

Vi har ikke eksakt tidspunkt for oppstart, men i utgangspunkt skal hele

årets arbeid, inkludert svalganger være ferdig i løpet av august. Det

innebærer at hvis man reiser bort på ferie i juli så må beboer tømme

balkong og stenge alle ventiler. Et grovt anslag tilsier at arbeidet i tårn 11

starter i uke 29.

Generelt om arbeidet

Ifm opprigging av stilas er det ikke anledning til å bruke balkongen. Når

stilas er ferdig oppsatt er det anledning til å bruke balkong frem til arbeidet

starter. I det arbeidet starter vil dør bli blokkert med en kjetting. Frem til

kjetting blir fjernet er balkongen å betrakte som byggeplass og det er ikke

mulig å benytte den. Det er mulig å åpne døren litt for lufting.

Støv ifm sliping

I forbindelse med sliping av balkong vil det støve en god del. Con-Rehab vil

dekke igjen ventiler, vindu og dører på de stilasene det slipes, i tillegg så

bør beboer stenge igjen ventiler innenfra leiligheten. Det må påregnes at

noe støv kan komme inn i leiligheten.

Stillasene vil ikke bli fullstendig dekket inn i plast, noe som betyr at når det

slipes så vil det støve en god del. Det anbefales derfor at alle beboere inn

mot gårdsrom holder vinduer, dører og ventiler lukket når det slipes. I

praksis vil det si at hvis man ikke er leiligheten på dagtid så bør alt lukkes.

Hvis man er hjemme kan man selv gjøre en vurdering av støvmengden.

Bruk av markterrasser/plattinger i 1. etasje

Beboere i 1. etasje vil påvirkes på samme måte som alle andre der det settes opp stilas. Det vil at balkongen må tømmes, men man trenger ikke å fjerne platting. Disse balkongene vil også sperres med kjetting, og man vil ikke ha tilgang til å bruke dem før denne er fjernet.