Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 15 nov 2015

Fremdrift 15. november - siste oppdatering før jul

Dette er sannsynligvis siste info om betongrehabiliteringen i 2015. Det er allerede klart at entreprenør også trenger januar 2016 for å bli ferdig. NB: Det er blitt en liten endring i nummerering av tårn.

Under arbeid

  • Svalgang 7 - Ferdigbefares uke 48

  • Tårn 15 – Planlagt ferdig uke 47

  • Tårn 16 – Planlagt ferdig uke 48

  • Tårn 17 – Planlagt ferdig uke 48

  • Tårn 18 – Planlagt ferdig uke 48

  • Tårn 19 - Oppstart uke 46. Ferdig uke 49/50

  • Tårn 20 - Oppstart uke 46. Ferdig uke 49/50

  • Tårn 21 - Oppstart uke 46. Ferdig uke 49/50

  • Tårn 22 - Oppstart uke 47. Ferdig uke 50

Planlagt, ikke startet

Vi har ikke eksakte datoer for når de andre tårnene kommer opp.

Tårn 23 og 24 vil komme opp om ikke så lang tid, og disse skal være ferdig til 18. desember.

Tårn 25, 26 og 27 vil få stilas opp før den 18. desember, men arbeidet vil ikke starte før 4. januar 2016. Tårnene vil ikke bli dekket og gelendre vil ikke bli fjernet før 4. januar, men balkongene må være tømt senest 3. januar. Det innebærer at beboere har tilgang til balkong i hele julen.

Tårn 28, 29 og 30 vil få stilas opp i starten av januar.

Arbeid i julen

Det vil ikke bli gjennomført noe arbeid i perioden fra 19. desember til 3. januar.

Avslutning av arbeid på svalganger

Arbeidet på svalgangene er nå i ferd med å avsluttes. Det er satt noe merker i belegg av beboere og dette vil bli justert til våren.

Tetting av innvendige ventiler i stue

Vi har hatt noen få tilfeller av støv inn i leilighetene. Med bakgrunn i dette så må beboere passe på å tette ventil innenfra leiligheten.

Forbud mot å bruke balkongene

Når arbeidet er i gang, og det er satt på lenke på balkongdør, så er det ikke anledning til å benytte balkongen før lenke blir fjernet av entreprenør. Balkongen er å betrakte som en anleggsplass, og det er Con-Rehab AS som er ansvarlig for sikkerheten. Lenken vil bli fjernet etter at ferdigbefaring er gjennomført. Hvis man fjerner denne kan dette føre til at balkongen ikke blir ferdigbefart. I praksis betyr dette at vi kan bli nektet reklamasjon på feil eller skader på balkongen. Reparasjon av dette vil bli vurdert belastet seksjonseier. I tillegg til dette så vil fjerning av denne lenken kunne føre til at seksjonseier gjøres ansvarlig for skader på personer eller annet som kan knyttes til at balkongen er tatt i bruk uten tillatelse.

Rydding av balkonger

Før arbeidet starter (når stilas er kommet opp) så må balkongene og markterrassene fullstendig tømmes. Dette inkluderer tepper, trelemmer og annet. Fliser som er limt på gulv eller vegg vil bli fjernet av Con-Rehab AS. Disse vil ikke bli erstattet.