Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 18 jul 2015

Fremdrift 18. juli

Informasjon til beboere vedrørende betongrehabilitering.

Fremdrift tårn 5, 6 og 7

Disse tårnene er nå ferdigbefart. Det er noen småting som skal justeres på tårn 6 og 7. Stilasene skal tas ned i denne uken (uke 29). Det var noen balkonger som ikke var ryddet før arbeidet startet. Eiere av disse vil bli fakturert for kostnadene Con-Rehab har hatt på for å rydde.

Fremdrift tårn 8,9 og 10

Det er i løpet av denne uken lagt belegg på disse balkongene. Det er noen beboer som har brutt sperringene på dørene. Vi vil igjen påpeke at dette ikke er tillat. Eventuelle skader på gulv som gjør at arbeid må gjøres på nytt vil bli fakturert eier av balkong. Balkognene skal ikke benyttes før de er ferdigbefart. Det er planlagt ferdigbefaring i uke 30.

Fremdrift svalganger JT 6

Det er nå satt opp stilas her. I løpet av uke 29 vil gelendre bli fjernet og arbeidet starte. Det vil fortløpende bli hengt opp oppslag for å informere beboere, samt at styret vil forsøke å legge ut en fremdriftsplan for dette arbeidet. Vi har ikke fått dette enda. I utangspunktet skal svalgangene kunne benyttes som normalt bortsett fra en dag.

Fremdrift tårn 11, 12, 13 og 14

Samtidig som stilas tas ned på tårn 5,6 og 7 vil det bli satt opp stilas i fra tårn 11 og fremover. Dette vil skje til neste uke. Det er usikker om det vil starte noe arbeid i løpet av uken, men vi ber beboere om å følge med på oppslag som varsler at balkongene må tømmes. Skal dere på ferie de nærmeste to ukene anbefales det at balkongene tømmes før dere drar.

Forsering av rehabiliteringen

Styret har hatt diskusjoner med Con-Rehab vedrørende å forsere arbeidet - det vil si fortsette til vi er ferdige uten å vente til neste vår. Det er nå bestemt at det ikke tas pause til høsten, men at prosjektet fortsetter videre slik at hele sameiet tas i år. Det vil komme mer info om dette i eget skriv som sendes ut til seksjonseierne i løpet av neste uke, sammen med giro for innbetaling av ekstra felleskostnader knyttet til rehabiliteringen. NB: Siden dette er sameiets ansvar må alle seksjonseiere uavhengig om de har balkong eller svalgang betale ut i fra sin eierbrøk.