Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 22 aug 2015

Fremdrift 21. august

Nå er tårn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 ferdige, og det jobbes med tårn 11 og 12, samt svalgangene. Neste tårn ut er 13 og 14, samt flere svalganger.

Ferdig

Tårn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Under arbeid

  • Tårn 11 - Ferdigbefart. Stilas ned uke 35/36

  • Tårn 12 - Gjenstår maling av rekkverk og rengjøring. Planlagt ferdigbefart i uke 35

  • Tårn 13 – Er litt over halvveis. Planlagt ferdigbefart i slutten av uke 36

  • Svalgang 1 - Ferdigbefart. Stilas planlagt ned uke 35.

  • Svalgang 2 – Arbeider er i gang. Følgende datoer er det planlagt at svalgangene blir delvis sperret . Disse kan endres, så sjekk oppslag. Mandag 31.8, stengt 9-15 ifm priming. Onsdag 2.9, stengt 18-06 (morgenen etter) ifm legging av topplakk.

Planlagt, ikke startet

  • Tårn 14 – Stilas opp uke 37/38. Oppstart i uke 38. Planlagt ferdig uke 40/41.

  • Svalgang 3 – Stilas opp uke 35. Planlagt oppstart uke 35. Følgende datoer er det planlagt at svalgangene blir delvis sperret . Disse kan endres, så sjekk oppslag. Mandag 14.9, stengt 9-15 ifm priming. Onsdag 16.9, stengt 18-06 (morgenen etter) ifm legging av topplakk. Planlagt ferdig uke 39.

  • Svalgang 4 – Stilas opp uke 38. Planlagt oppstart uke 38. Følgende datoer er det planlagt at svalgangene blir delvis sperret . Disse kan endres, så sjekk oppslag. Mandag 28.9, stengt 9-15 ifm priming. Onsdag 30.9, stengt 18-06 (morgenen etter) ifm legging av topplakk. Planlagt ferdig uke 41

Arbeid i del 2 av prosjektet

Det er tidligere informert om at vi ikke stanser arbeider for å starte igjen i våren 2016. Det betyr at prosjektet fortsetter og det er planlagt ferdig i løpet av året. Vi har foreløpig ikke noen fremdriftsplan på dette, men de vil først ta svalgangene. Årsaken er at når det blir kjøligere må de sette på varme for at materialene skal tørke og herde. Dette er lettere å gjøre på balkongene. Vi anslår at de starter overgangen september/oktober.

Viktig informasjon om arbeid på svalganger

I motsetning til balkongene så vil i utgangspunktet svalgangene kunne brukes i hele arbeidsperioden med unntak av et par dager. Det er allikevel mulig at svalgangene føles mindre tilgjengelige da det arbeides på dem. Rekkverk blir fjernet, og det blir satt opp en midlertidig sperring, men være spesielt oppmerksom med barn.

På svalgangen så brukes det en stor pussemaskin med støvsuger, noe som gjør at det støver mindre enn når de tar balkongene. I trapperommene så er ikke dette mulig, så når de tar disse vil det støve vesentlig mer. Det anbefales at man holder dører og vinduer som ligger i nærheten av svalgangene lukket for å unngå å få støv inn.

Det er i utgangspunktet 2 dager hvor svalgangene vil bli sperret for bruk deler av dagen, på de lange svalgangene (spesielt JT4 og JT10) kan de bli flere dager. Disse dagene kommer ganske tett på hverandre. Den 1. dagen så sperres svalgangen fra klokken 9-17 grunnet priming og sanding av gulv. Den 2.dagen så sperres svalgangen fra klokken 18-06 neste dag grunnet legging av topplakk. Beboere og besøkene må respektere disse tidspunktene da brudd på dette kan medføre ekstra-arbeid, stygge gulv og ekstra kostnader for sameiet. Sistnevnte vil bli forsøkt belastet seksjonseier hvis det kan påvises hvem som er ansvarlig for skadene. Det er spesielt viktig at beboere som er avhengig av hjemmehjelp får avklart hvordan dette skal gjennomføres de dagene det er begrenset tilgang.

Trappetårnene kan bli stengt i flere dager i strekk når det primes og legges topplakk her. Det vil bli satt opp informasjon når dette skjer. Grunnen er lengre tørketid.

Forbud mot å bruke balkongene

Når arbeidet er i gang, og det er satt på lenke på balkongdør, så er det ikke anledning til å benytte balkongen før lenke blir fjernet av entreprenør. Balkongen er å betrakte som en anleggsplass, og det er Con-Rehab AS som er ansvarlig for sikkerheten. Lenken vil bli fjernet etter at ferdigbefaring er gjennomført. Hvis man fjerner denne kan dette føre til at balkongen ikke blir ferdigbefart. I praksis betyr dette at vi kan bli nektet reklamasjon på feil eller skader på balkongen. Reparasjon av dette vil bli vurdert belastet seksjonseier. I tillegg til dette så vil fjerning av denne lenken kunne føre til at seksjonseier gjøres ansvarlig for skader på personer eller annet med som kan knyttes til at balkongen er tatt i bruk uten tillatelse.

Rydding av balkonger

Før arbeidet starter (når stilas er kommet opp) så må balkongene fullstendig tømmes. Dette inkluderer tepper, trelemmer og annet. Fliser som er limt på gulv eller vegg vil bli fjernet av Con-Rehab AS. Disse vil ikke bli erstattet.