Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 6 nov 2015

Fremdrift 6. november

Svalgang 5 og 6 er ferdig er ferdig. Det vil bli gjennomført ferdigbefaring neste uker. Her er oversikten over hva som skjer fremover

Under arbeid

  • Svalgang 7 - Ferdigbefares neste uke.

  • Tårn 15 – Planlagt ferdig uke 47

  • Tårn 16 – Planlagt ferdig uke 48

  • Tårn 17 – Planlagt ferdig uke 48

  • Tårn 18 – Planlagt ferdig uke 48

Planlagt, ikke startet

  • Tårn 19 – Stilas opp uke 46. Oppstart uke 46. Ferdig uke 49/50.

  • Tårn 20 - Stilas opp uke 46. Oppstart uke 46. Ferdig uke 49/50.

  • Tårn 21 - Stilas opp uke 46. Oppstart uke 46. Ferdig uke 49/50.

  • Tårn 22 – Stilas opp uke 47. Oppstart uke 47. Ferdig uke 50.

  • Tårn 23 – Stilas opp uke 47. Oppstart uke 47. Ferdig uke 50.

Vi har ikke noe mer informasjon vedrørende starttidspunkt og gjennomføring for de andre tårnene, men de følger i utgangspunktet nummereringen og jobber fortløpende.

Avslutning av arbeid på svalganger

Arbeidet på svalgangene er nå i ferd med å avsluttes. Det er satt noe merker i belegg av beboere og dette vil bli justert til våren.

Tetting av innvendige ventiler i stue

Vi har hatt noen få tilfeller av støv inn i leilighetene. Med bakgrunn i dette så må beboere passe på å tette ventil innenfra leiligheten.

Forbud mot å bruke balkongene

Når arbeidet er i gang, og det er satt på lenke på balkongdør, så er det ikke anledning til å benytte balkongen før lenke blir fjernet av entreprenør. Balkongen er å betrakte som en anleggsplass, og det er Con-Rehab AS som er ansvarlig for sikkerheten. Lenken vil bli fjernet etter at ferdigbefaring er gjennomført. Hvis man fjerner denne kan dette føre til at balkongen ikke blir ferdigbefart. I praksis betyr dette at vi kan bli nektet reklamasjon på feil eller skader på balkongen. Reparasjon av dette vil bli vurdert belastet seksjonseier. I tillegg til dette så vil fjerning av denne lenken kunne føre til at seksjonseier gjøres ansvarlig for skader på personer eller annet som kan knyttes til at balkongen er tatt i bruk uten tillatelse.

Rydding av balkonger

Før arbeidet starter (når stilas er kommet opp) så må balkongene og markterrassene fullstendig tømmes. Dette inkluderer tepper, trelemmer og annet. Fliser som er limt på gulv eller vegg vil bli fjernet av Con-Rehab AS. Disse vil ikke bli erstattet.