Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 1 okt 2015

Fremdrift og informasjon 21.09.15

Nå er det mange tårn som er ferdige og arbeidet har startet opp i det som var planlagt som fase 2.

Ferdig tårn

Tårn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Ferdig svalgang

1, 2

Under arbeid

  • Tårn 14 – Er snart halvveis. Planlagt ferdig uke 40/41

  • Svalgang 3 (JT4)- Gulv i svalganger er klart. Planlagt ferdig i løpet av uke 39.

  • Svalgang 4 (JT8) – Snart halvveis. Følgende datoer er det planlagt at svalgangene blir delvis sperret . Disse kan endres, så sjekk oppslag. Onsdag 23.9, stengt 9-17 ifm priming. Mandag 28.9, stengt 18-06 (morgenen etter) ifm legging av topplakk. Planlagt ferdig uke 41

Planlagt, ikke startet

  • Svalgang 5 - Stilas opp uke 39. Planlagt oppstart så snart stilas er oppe. Stenging vil mest sannsynlig skje i uke uke 42. Vi vil gi informasjon om datoer senere.

Arbeid i del 2 av prosjektet

Det starter nå arbeid på del 2 av prosjektet. Det vil si JT 8 (2. halvdel), 10,12 og 14.

Stilassdeler blir nå flyttet over i denne bakgården. I første omgang er det fokus på svalgangene. Det innebærer at det drøyer litt før de vil gå i gang med balkonger. Det første som tas er svalgangene i JT14.

Viktig informasjon om arbeid på svalganger

I motsetning til balkongene så vil i utgangspunktet svalgangene kunne brukes i hele arbeidsperioden med unntak av et par dager. Det er allikevel mulig at svalgangene føles mindre tilgjengelige da det arbeides på dem. Rekkverk blir fjernet, og det blir satt opp en midlertidig sperring, men være spesielt oppmerksom med barn.

På svalgangen så brukes det en stor pussemaskin med støvsuger, noe som gjør at det støver mindre enn når de tar balkongene. I trapperommene så er ikke dette mulig, så når de tar disse vil det støve vesentlig mer. Det anbefales at man holder dører og vinduer som ligger i nærheten av svalgangene lukket for å unngå å få støv inn.

Det er i utgangspunktet 2 dager hvor svalgangene vil bli sperret for bruk deler av dagen, på de lange svalgangene (spesielt JT4 og JT10) kan de bli flere dager. Disse dagene kommer ganske tett på hverandre. Den 1. dagen så sperres svalgangen fra klokken 9-17 grunnet priming og sanding av gulv. Den 2.dagen så sperres svalgangen fra klokken 18-06 neste dag grunnet legging av topplakk. Beboere og besøkene må respektere disse tidspunktene da brudd på dette kan medføre ekstra-arbeid, stygge gulv og ekstra kostnader for sameiet. Sistnevnte vil bli forsøkt belastet seksjonseier hvis det kan påvises hvem som er ansvarlig for skadene. Det er spesielt viktig at beboere som er avhengig av hjemmehjelp får avklart hvordan dette skal gjennomføres de dagene det er begrenset tilgang.

Trappetårnene kan bli stengt i flere dager i strekk når det primes og legges topplakk her. Det vil bli satt opp informasjon når dette skjer. Årsaken er lengre tørketid.

Forbud mot å bruke balkongene

Når arbeidet er i gang, og det er satt på lenke på balkongdør, så er det ikke anledning til å benytte balkongen før lenke blir fjernet av entreprenør. Balkongen er å betrakte som en anleggsplass, og det er Con-Rehab AS som er ansvarlig for sikkerheten. Lenken vil bli fjernet etter at ferdigbefaring er gjennomført. Hvis man fjerner denne kan dette føre til at balkongen ikke blir ferdigbefart. I praksis betyr dette at vi kan bli nektet reklamasjon på feil eller skader på balkongen. Reparasjon av dette vil bli vurdert belastet seksjonseier. I tillegg til dette så vil fjerning av denne lenken kunne føre til at seksjonseier gjøres ansvarlig for skader på personer eller annet som kan knyttes til at balkongen er tatt i bruk uten tillatelse.

Rydding av balkonger

Før arbeidet starter (når stilas er kommet opp) så må balkongene og markterrassene fullstendig tømmes. Dette inkluderer tepper, trelemmer og annet. Fliser som er limt på gulv eller vegg vil bli fjernet av Con-Rehab AS. Disse vil ikke bli erstattet.