Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 8 jan 2016

Fremdrift pr 8.1.2016

Dette er sannsynligvis siste info om betongrehabiliteringen. Entreprenøren er nå i gang med de siste tårnene.

Under arbeid:

· Tårn 25 – Har startet med tildekking denne uken. Planlagt ferdig uke 4.

· Tårn 26 – Har startet med tildekking denne uken. Planlagt ferdig uke 4

· Tårn 27 – Har startet med tildekking denne uken. Planlagt ferdig uke 4

· Tårn 28 – Stilas på vei opp nå. Planlagt ferdig uke 4.

· Tårn 29 – Stilas kommer opp nå. Planlagt ferdig uke 4.

· Tårn 30 – Stilas kommer opp nå. Planlagt ferdig uke 4

Stilas på de store terrassene (tårn 29 og 30).

De setter opp stilas som står på de store terrassene. De vil ikke bruke hele terrassen, så det er mulig for beboere å lagre møbler ytterst ute på terrassen på eget ansvar. Det beste er å fjerne alt fra terrassen. Dette må gjøres omgående.

Tetting av innvendige ventiler i stue

Vi har hatt noen få tilfeller av støv inn i leilighetene. Med bakgrunn i dette så må beboere passe på å tette ventil innenfra leiligheten.

Forbud mot å bruke balkongene

Når arbeidet er i gang, og det er satt på lenke på balkongdør, så er det ikke anledning til å benytte balkongen før lenke blir fjernet av entreprenør. Balkongen er å betrakte som en anleggsplass, og det er Con-Rehab AS som er ansvarlig for sikkerheten. Lenken vil bli fjernet etter at ferdigbefaring er gjennomført. Hvis man fjerner denne kan dette føre til at balkongen ikke blir ferdigbefart. I praksis betyr dette at vi kan bli nektet reklamasjon på fei

l eller skader på balkongen. Reparasjon av dette vil bli vurdert belastet seksjonseier. I tillegg til dette så vil fjerning av denne lenken kunne føre til at seksjonseier gjøres ansvarlig for skader på personer eller annet som kan knyttes til at balkongen er tatt i bruk uten tillatelse.

Rydding av balkonger

Før arbeidet starter (når stilas er kommet opp) så må balkongene og markterrassene fullstendig tømmes. Dette inkluderer tepper, trelemmer og annet. Fliser som er limt på gulv eller vegg vil bli fjernet av Con-Rehab AS. Disse vil ikke bli erstattet.