Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 29 mai 2015

Fremdriftsplan 29. mai 2015

Oppdatert fredmriftsplan for tårn 1 til 7

Ferdigbefaring

I dag var det ferdigbefaring på tårn 2,3 og 4. Det ble kun påpekt små kosmetiske feil, samt at nye renner fra øverste balkong enda ikke er montert. Dette blir fikset omgående.

Mandag 1. juni vil entreprenøren fjerne plasten på tårnene samt sperringer på balkongdører. De øverste leiligheten må vente et par dager til da rekkverket skal fjernes for å få montert nye renner. Dette er planlagt ferdig til onsdag. Så fort som mulig etter dette vil stilas bli demontert. Selv om dere har fått tilgang til balkongen ber vi om at dere ikke oppholder dere på disse når stilas demonteres.

Fremdrift tårn 1,5,6 og 7

Denne uken (uke 22) har de startet arbeidet i tårn 1 og 5, samt begynt å fjerne rekkverk i fra tårn 6. Rekkverket i tårn 7 er planlagt fjernet i starten av uke 24 (8.juni). Med bakgrunn i dette ber vi derfor om at beboerne begynner å tømme sine balkonger hvis ikke det er gjort.

Arbeidet i tårn 1 og 5 er planlagt ferdig ved utgangen av uke 25. Det planlegges ferdigbefaring på disse tårnene i uke 26.

Arbeidet i tårn 6 og 7 er planlagt ferdig ved utgangen av uke 27. Det planlegges ferdigbefaring på disse tårnene i uke 28.

Stilas i tårn 1 har ikke planlagt dato for demontering. Dette vil skje senest samtidig som tårn 5,6 og 7.

Tårn 5, 6 og 7 er planlagt demontert i uke 28.

Tårn 5, 6 og 7 vil i utangspunktet ikke bli kledd med plast som leilighetene i front av sameiet. Det vil bli montert et sikkerhetsnett som ikke er så tett.

Andre

Styret har ikke noen oppdatert fremdriftsplan for resten av sameiet, men vil gi informasjon om dette så snart vi har det.