Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 12 mai 2015

Fremdriftsplan - oppdatert 12. mai

Utbygger har nå fått litt mer oversikt over omfanget av arbeidet og vi håper at vi kan legge ut en mer oppdatert fremdriftsplan om kort tid.

  • Tårn 2, 3 og 4 nærmer seg ferdigstillelse og forventes å være klare i løpet av to ukers tid.

  • Tårn 1 vil det relativt snart bli startet arbeid i.

  • Tårn 5, 6 og 7 er det ikke startet noe arbeid i. Vi har ikke noe presis informasjon om når dette starter.