Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 20 aug 2015

Fremskynding av del 2 av rehabiliteringen

I utgangspunktet var prosjektet planlagt gjennomført over to år. Dette hadde blant annet med finansiering å gjøre. Con-Rehab rettet en forespørsel til styret om å fremskynde arbeidet slik at dette blir ferdig i løpet av 2015.

Styret har vedtatt at vi fremskynder arbeidet og gjør oss ferdig i 2015.

Dette gjør vi fordi:

  • Det har vært en stor belastning med arbeid sommerstid for beboere. Nå unngår vi dette i 2016.

  • Siden vi gjør alt ferdig nå slipper vi at noen må ha stilas i tre måneder i 2016.

  • Det er en kostnadsbesparelse på cirka kr 200.000.

  • Vi får benyttet samme arbeidere i hele prosjektet.

Oppdatert fremdriftsplan legges ut løpende.