Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 18 nov 2014

Invitasjon til informasjonsmøte om vedlikehold

Alle sameiere og beboere ønskes velkommen til informasjonsmøte tirsdag 9. desember kl. 18.30 i Kampen menighetshus, Normannsgata 55. Styret ønsker å informere om nødvendig vedlikehold som må utføres på svalganger og balkonger.

Hvorfor gjør vi dette?

På bakgrunn av en betongundersøkelse utført av OBOS prosjekt har styret fått en klar anbefaling om å utføre nødvendig vedlikehold av balkonger og svalganger. Begrunnelsen er HMS-hensyn og verdibevaring av boligmassen. I henhold til sameiets vedtekter er det sameiets ansvar å vedlikeholde terrasser og balkonger. Sameiet har gitt styret ansvar for å sørge for vedlikehold.

Det ble høsten 2014 avholdt en anbudskonkurranse som resulterte i tilbud fra fire entreprenører. Styret har etter anbefaling fra OBOS prosjekt valgt å bruke Con-Rehab AS til vedlikeholdsarbeidet. En representant fra selskapet vil være tilstede under informasjonsmøtet og kan besvare eventuelle spørsmål du måtte ha til selve arbeidet.

Arbeidet som skal utføres omfatter blant annet:

  • Fjerning av belegg på terrasser (dersom det er lagt flis eller annet belegg på betongen)

  • Legging av nytt dekke på alle terrasser/balkonger

  • Rengjøring av alle balkongrekkverk

  • Nytt gulvbelegg på alle svalganger

Arbeidet vil starte opp i medio april 2015 og vil pågå i to år. Styret vil komme med mer informasjon om fremdrift og oppstart i sameiermøtet som er onsdag 25. mars 2015.

Hva koster dette?

Kostnadene for vedlikeholdet dekkes gjennom vanlige driftskostnader, samt et rammelån på ca. kr 2.000.000. Dette betyr at det vil bli en økt utgift for sameierne. Dette kan innbetales enten som et tillegg i fellesutgiftene over fem år, eller i sin helhet som en engangssum.

Fordelingsbrøken som ligger til grunn for betaling av felleskostnader brukes også for ekstra innskudd. Med en estimert rente på 4,40 % vil det bli en økning på mellom 100-250 kroner per måned, avhengig av hvor stor bolig du har. Engangssummen ligger på mellom 4.600-12.800 kroner per seksjon, avhengig av seksjonens størrelse.

Eksempelvis vil en 2-roms på 54 m2 med husleie på kr 1.849,- få en økning på kr 104 over fem år, alternativt en engangsinnbetaling på kr 5.613. En 3-roms på 72 m2 med husleie på kr 2.464 vil få en økning på kr 139 over fem år, alternativt en engangsinnbetaling på kr 7.480.

Endelig oversikt per seksjon legges ut på nettsidene når denne foreligger.

I etterkant av informasjonsmøtet lager vi en egen ”spørsmål og svar”-side der du kan lese deg til det meste av informasjonen gitt i møtet, dersom du ikke har anledning til å stille.

Løpende informasjon om saken vil legges på nettsidene.