Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 21 apr 2015

Nytt om betongrehabilitering

ConRehab er nå i gang med rehabiliteringen av balkongene. Første etappe er balkongene i nr 4 og baksiden av nr 2. Denne fasen er estimert å ta 6-8 uker. Andre etappe er balkongene på innsiden av nr 2, nr 6 og baksiden av nr 8. I tillegg skal svalgangene i nr 2, 4, 6 og 8 tas i år. Det er også mulig at hjørnet på nr 10 som har balkonger ved garasjeporten tas i år. Resten av sameiet vil bli rehabilitert i 2016. Arbeidet vil pågå i perioden april-august 2015 og 2016.

Dette skal gjøres på balkongene og svalgangene:

  • De og remontering av rekkverk og skillevegger

  • Vask/ og rengjøring av tak og skillevegger i betong før overflatebehandling

  • Fjerning og rengjøring av overflatebehandling på gulv

  • Mekanisk reparasjon av betongskader

  • Sparkling og porefylling av overflate

  • Påføring av karbonatiseringsbremsende maling på tak og skillevegger i betong

  • Påføring av tykkfilmsmembran som påføres flakes og sklisikring.

  • Hulkil mot vegg

  • Rustbehandling/maling av eksisterende rekkverk og skillevegger

  • Etablering av dryppnese i forkant av balkonger

Spørsmål og svar

Hvordan får jeg luftet i leiligheten når de dekker til alle ventiler?

Ventiler blir kun dekket til i forbindelse med sliping av gulv. Dette er noe av det første som gjøres. Ventilene vil kun være tildekket som lengst et par dager. Det er mulig å lufte med døra på kvelden (se tilgang til balkong).

Kan jeg bruke min balkong mens det arbeides?

Når gelender er fjernet er balkongen å betrakte som en byggeplass og beboer har ikke tilgang. Det vil bli satt opp en fysisk sperre på dørkarmen som muliggjør lufting, men skal hindre at man beveger seg ut på balkongen. Ved rømming ifm brann er det mulig å sparke opp døra slik at denne sperringen løsner.

Hvor lenge vil balkongen være utilgjengelig?

Entreprenør har i utgangspunktet informert om at balkongene vil være utilgjengelig i 6-8 uker. De har informert styret om at det kan ta noe kortere tid men vi har ikke fått noe eksakt estimat. Styret vil komme tilbake med mer informasjon når vi har dette.

Jeg har fliser på balkongen. Hva gjøres med dette?

Fliser på balkongen vil bli fjernet da man må komme til betongen under for å utbedre skader på denne. Det samme gjelder fliser på skillevegger. Flisen vil bli ødelagt når de fjernes. Fjerning av fliser er en del av kostnaden med rehabiliteringen, men hvis seksjonseier ønsker å legge nye fliser når arbeidet ferdig må dette bekostes av den enkelt seksjonseier.

Hvordan blir balkongdekket?

På balkong og svalganger blir det påført en lys grå tykkfilmsmembran. Denne blir påført små fargede flakes for å skape litt liv i underlaget. På toppen vil det bli påført lakk med sklisikring. Styret vil legge ut bilder når vi har dette.

Hvordan kommer vi til leilighetene når de rehabiliterer svalgangene?

I utgangspunktet vil det være mulig å bruke svalgangene under hele rehabiliteringsperioden, men det er estimert at i løpet av perioden så vil de være utilgjengelig 1 dag (dagtid). Denne dagen vil bli varslet. Styret vil ha fokus på å hjelpe beboer som har bevegelsesproblemer samt er avhengig av hjemmehjelp. Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert.

Hva skjer med markise?

Entreprenør vil demontere markiser der dette er nødvendig for å rehabilitere betongelementene. Disse vil bli forsvarlig lagret og montert tilbake.

Hvem tømmer balkongen for møbler og lignende?

Det er beboer som tømmer balkongen for eiendeler og lagrer disse. Dette må gjøres så snart som mulig etter at stillaser er satt opp. NB: Hvis du har gassbeholder på balkongen ifm gassgrill kan denne ikke lagres innendørs grunnet brannfare.

Flere spørsmål?

Det er styreleder Øyvind Hov som er kontaktperson for rehabiliteringen. Hvis du lurer på noe ber vi om at du først sjekker på nettsiden for å se om du finner svaret her før du kontakter Øyvind. Epost: oyvind1804@gmail.com eller telefon 40498440.