Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 25 mar 2015

Oppstart rehablitering etter påske 2015

Rett etter påske settes det i gang med vedlikeholdsarbeider av svalganger og balkonger.

Informasjon fra entreprenøren:

Til beboer i Jordal terrasse

Vårt firma er valgt som entreprenør ved det planlagte vedlikehold av terrasser, balkonger, på blokkene tilhørende Jordal Terrasse.

Arbeidene på balkonger vil vara i ca 6-7 uker uavhengig av skadeomfang på balkongen. Det vil bli varslet i eget skriv når balkongen kan benyttes igjen.

Det er ikke til å unngå at dere i tiden fremover vil befinne dere i en «anleggs-sone». Det er viktig for oss å meddele dere at vi under utførelsen av arbeidene har deres ve og vel i fokus ved siden av at ønsker å levere godt håndverk.

Ulemper som må påregnes i tide fremover:

  • Støy fra rengjøring / sliping /meisling

  • Ikke tilgang til balkonger

  • Inkledd stillas

  • Periodevis tildekking av dører, vinduer og ventiler.

  • Støvplager

Under byggeperioden er balkonger å anse som byggeplass. For å kunne ivareta sikkerheten iht byggherreforskriften vil terrassedørene fysisk stenges med kjetting utenfra. I nødstilfelle vil valgt stenge-løsning kunne sparkes opp. DET ER IKKE LOV Å GÅ UT PÅ STILLASET. Kun ved evt .nødstilfelle.

Con-Rehab AS vil tette alle ventiler både på vegg og på vinduer på den side vi jobber. Vi må derfor be om at ventiler på vegger og på vinduer , samt selve vinduet og dører holdes lukket så lenge disse er plastret igjen på utsiden. Dette gjelder også gavlvinduer. Dette for at forhindre at støv kan komme inn i leilighetene. Hvis beboer fjerner denne tildekking er de selv ansvarlig for eventuelle skader det måtte føre til, samt at kostnader ved reparasjon av ny tildekking og eventuelle skader belastes den enkelte beboer.

Vi hopper på et godt samarbeide under denne tid!

Mvh

Con-Rehab AS