Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 20 apr 2015

Orientering om vedlikehold av balkonger og svalganger

Følgende informasjon om vedlikeholdsarbeidet ble sendt ut i innkallingen til sameiermøtet 25. mars 2015.

På bakgrunn av en betongundersøkelse utført av OBOS prosjekt har styret fått en klar anbefaling om å utføre nødvendig vedlikehold av balkonger og svalganger. Begrunnelsen er HMS-hensyn og verdibevaring av boligmassen. I henhold til sameiets vedtekter er det sameiets ansvar å vedlikeholde terrasser og balkonger. Sameiet har gitt styret ansvar for å sørge for vedlikehold.Styret har etter anbefaling fra OBOS prosjekt valgt å bruke ConRehab AS til vedlikeholdsarbeidet.

Arbeidet vil foregå i fire etapper over to år og omfatter blant annet:

  • Fjerning av belegg på terrasser (dersom det er lagt flis eller annet belegg på betongen)

  • Legging av nytt dekke på alle terrasser/balkonger

  • Rengjøring av alle balkongrekkverk

  • Nytt gulvbelegg på alle svalganger

I 2015 gjennomføres etappe 1 og 2:

  • Etappe 1 er utsiden til JT 4 og 2, den lille delen mot garasjen i JT10.

  • Etappe 2 er svalgangene til JT 2 og 4, samt balkonger JT 6 og 8 mot bakgården.

  • Arbeidet vil foregå gjennom hele sommeren, ferdig i august 2015.

  • Arbeidet starter opp umiddelbart etter påske.

Boligmassen som ikke er markert med etappe 1 eller 2 skal rehabiliteres i april-august 2016.