Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 12 mai 2015

Spørsmål og svar

Blir balkongrekkverk og plater fjernet, får jeg tilbake mitt rekkverk?

Balkongrekkverk og plater vil bli lagret på stillaset og behandlet her.

Hvis det er store skader så må deler byttes ut. Det er det samme rekkverket som settes tilbake, men behandlet.

Hva skjer med takrennene under de øverste balkongene?

Dagens løsning har hatt støre utfordringer mht avløp som tetter seg, dårlig fall o.l. Løsningen som nå er valgt er at det feste et beslag langs hele balkongens bredde som heller nedover. Dette stikker såpass langt ut at vannet som renner ned kommer klar av balkongene under.

Hvordan får jeg luftet i leiligheten når de dekker til alle ventiler?

Ventiler blir kun dekket til i forbindelse med sliping av gulv. Dette er noe av det første som gjøres. Ventilene vil kun være tildekket som lengst noen dager. Det er mulig å lufte med døra på kvelden (se tilgang til balkong).

Kan jeg bruke min balkong mens det arbeides?

Når gelender er fjernet er balkongen å betrakte som en byggeplass og beboer har ikke tilgang. Det vil bli satt opp en fysisk sperre på dørkarmen som muliggjør lufting, men skal hindre at man beveger seg ut på balkongen. Ved rømming ifm brann er det mulig å sparke opp døra slik at denne sperringen løsner.

Hvor lenge vil balkongen være utilgjengelig?

Entreprenør har i utgangspunktet informert om at balkongene vil være utilgjengelig i 6-8 uker. Pr august ser vi nå at de er nede i cirka 4 uker.

Jeg har fliser på balkongen. Hva gjøres med dette?

Fliser på balkongen vil bli fjernet da man må komme til betongen under for å utbedre skader på denne. Det samme gjelder fliser på skillevegger. Flisen vil bli ødelagt når de fjernes. Fjerning av fliser er en del av kostnaden med rehabiliteringen, men hvis seksjonseier ønsker å legge nye fliser når arbeidet ferdig må dette bekostes av den enkelt seksjonseier.

Hvordan blir balkongdekket?

På balkong og svalganger blir det påført en lys grå tykkfilmsmembran. Denne blir påført små fargede flakes for å skape litt liv i underlaget. På toppen vil det bli påført lakk med sklisikring. Styret vil legge ut bilder når vi har dette.

Hvordan kommer vi til leilighetene når de rehabiliterer svalgangene?

I utgangspunktet vil det være mulig å bruke svalgangene under hele rehabiliteringsperioden, men det er estimert at i løpet av perioden så vil de være utilgjengelig en dag mellom kl 9 og 17, samt en dag mellom kloken 18 og 08. Disse dagene vil bli varslet. Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert.

Hva skjer med markise?

Entreprenør vil demontere markiser der dette er nødvendig for å rehabilitere betongelementene. Disse vil bli pakket inn plast og forsvarlig lagret samt og montert tilbake.

Hvem tømmer balkongen for møbler og lignende?

Det er beboer som tømmer balkongen for eiendeler og lagrer disse. Dette må gjøres så snart som mulig etter at stillaser er satt opp. NB: Hvis du har gassbeholder på balkongen ifm gassgrill kan denne ikke lagres innendørs grunnet brannfare.

Flere spørsmål?

Det er styreleder Øyvind Hov som er kontaktperson for rehabiliteringen. Hvis du lurer på noe ber vi om at du først sjekker på nettsiden for å se om du finner svaret her før du kontakter Øyvind. Epost: oyvind1804@gmail.com eller telefon 40498440.