Endret: 18 des 2020     Opprettet: 25 okt 2020

Jordal terrasse 4 og 8. Setningsskader. Korridor i kjeller Jt8 er midlertidig åpen for bruk.

Det er gjennomført sikring av veggene som gjør at korridor i Jt8 nå er åpnet for bruk, inntil sikringstiltakene blir ferdigstilt over nyttår.

Sikringstiltakenes utforming gjør at det må utvises forsiktighet når man ferdes her. Se oppslag ved korridor.

Bodene i dette området i Jt8 er nå tilgjengelige.

Inngangsdør fra garasje mot kjeller Jt4 er byttet ut. Installasjon av elektrisk lås og døråpner avventes til etter nyttår.

Arbeidet fortsetter etter gjennomført karantene for de av arbeiderne som trenger dette, og ventes ferdigstilt innen utgangen av januar. Korridor i Jt8 vil i denne perioden på nytt bli avstengt.