Endret: 22 jan 2021     Opprettet: 25 okt 2020

Jordal terrasse 8 - korridor i kjeller. Setningsskader. Arbeidene starter opp igjen mandag 26. januar.

Veggene i korridor skal enten rives eller repareres før dører settes inn og maling av vegger og gulv. Korridor vil tidvis være helt avstengt!

Bodene i dette området i Jt8 vil tidvis bli utilgjengelige.

Inngangsdør fra garasje mot kjeller Jt4 er byttet ut. Installasjon av elektrisk lås og døråpner gjenstår.

Årsaken til at arbeidene kommer igang først nå er bl.a. gjennomføring av karantene etter nyttår.

Vi håper nå på å få gjennomført det som er avtalt med entreprenør, og beklager at dette enda en stund vil gi oss utfordringer med støy og støv. Vi som styre er helt avhengig av at leverandøren jobber effektivt og profesjonelt.

Vi oppdaterer informasjonen når vi har fått fastslått mer om fremdrift.