Endret: 6 jul 2020     Opprettet: 15 nov 2019

Heisarbeider i år

3 nye heiser fra KONE og 1 oppgradert heis i løpet av 2020

Heisene i Jordal terrasse (Jt) 2-12 er fra da byggene ble levert i 1991. Det ble gjennomført oppgradering av heisstolene (;innredning samt dører) i 2008. De sentrale styringssystemene pr. heis var ikke omfattet av dette. Kostnadene for drift av heisene har vært store.

Heisen i Jt 14 ble skiftet ut i 2011. Dette er en annen type heis enn i de øvrige byggene i tillegg til at heisen er større og derfor bedre tilpasset for rullestolbrukere. Denne heisen er fortsatt ung og stabil i drift, og beholdes derfor. For at denne skal fremstå på linje med de øvrige som fornyes, vil innredningen bli oppgradert til å bli tilnærmet de nye heisene.

Våre bygg har kun tilgang til en heis pr. bygg. Dette øker kravene til forutsigbarhet og oppfølging rundt driftsstatus. Vi har derfor valgt en løsning som gir døgnkontinuerlig overvåking av alle heisene gjennom KONE sitt eget system. På denne måten vil KONE kunne følge opp og avklare før situasjon utvikler seg til å bli kritisk. Dette gir stor og meget forutsigbar drift ved bruk av heisene, noe som gjør at alle kan føle seg trygge når de bruker heisene i vårt sameie.

Heisarbeider i løpet av 2020:

  • Arbeidene for klargjøring til installasjon av ny heis i Jt8 starter opp 4. mai og skal etter planen være ferdig med ny heis rundt 7. juli. Heisen i Jt8 ble tatt i bruk fra 6. juli.
  • Deretter kommer oppstart av arbeidene i Jt10 med forventet oppstart fra 3. august. Denne heisen ventes klar til bruk fra omkring 29. september.
  • Den siste nye heisen innenfor dette året, er i Jt2. Her forventes arbeidene å starte 14. september med ny heis klar fra omkring 10. november.
  • Heisen i Jt14 blir oppgradert og vil få interiør tilnærmet de andre heisene. Dette arbeidet er fort gjort, og forventes gjennomført fra 9. november. Heisen her skal være klar til ny bruk fra 13. november.

Arbeidene vil pågå fra start og frem til ferdig heis, og ikke stoppe opp som følge ferie e.a.

Rekkefølgen på installasjon av de 3 siste heisene, kommer vi tilbake til. Siste heis skal være levert ved utgangen av mai 2021.

Det er et omfattende arbeid som nå igangsettes:
I første omgang blir sperringer rundt heisdørene montert. Alt gammelt utstyr skal fjernes før oppgradering av heissjakt og montering av nytt utstyr. Dessverre vil dette ta tid og føre til bortfall av heisene i hele perioden, men dette er dessverre ikke til å unngå.

Det er viktig at foreldre holder god kontroll på sine små barn i korridorene. Det blir laget sikring foran heissjaktene, men det vil jo alltid være risiko når såpass omfattende arbeider pågår.

Arbeidene i forbindelse med utskifting, forventes å ta 8 – 10 uker for hver heis. I denne perioden må den enkelte beboer ivareta sin tilværelse uten bruk av heis.

Det er dessverre ingen vei utenom dette. Flytteprosjekter eller annet som krever bruk av heis må tilpasses realitetene her. Alternativet er trapp...

Prioriteringene med tanke på rekkefølge på installasjon av heisene, er ellers påvirket av om bygget har rullestolbrukere samt omfang/frekvens på heisstopp.

Styret vil følge opp med mer informasjon i god tid i forkant av det som skal skje for den enkelte heis.