Endret: 14 des 2020     Opprettet: 15 nov 2019

Heisarbeider i år og neste år

3 nye heiser fra KONE og 1 oppgradert heis i løpet av 2020. De 3 siste våren 2021.

Heisene i Jordal terrasse (Jt) 2-12 er fra da byggene ble levert i 1991. Det ble gjennomført oppgradering av heisstolene (;innredning samt dører) i 2008. De sentrale styringssystemene pr. heis var ikke omfattet av dette. Kostnadene for drift av heisene har vært store.

Heisen i Jt 14 ble skiftet ut i 2011. Dette er en annen type heis enn i de øvrige byggene i tillegg til at heisen er større og derfor bedre tilpasset for rullestolbrukere. Denne heisen er fortsatt ung og stabil i drift, og beholdes derfor. For at denne skal fremstå på linje med de øvrige som fornyes, vil innredningen bli oppgradert til å bli tilnærmet de nye heisene.

Våre bygg har kun tilgang til en heis pr. bygg. Dette øker kravene til forutsigbarhet og oppfølging rundt driftsstatus. Vi har derfor valgt en løsning som gir døgnkontinuerlig overvåking av alle heisene gjennom KONE sitt eget system. På denne måten vil KONE kunne følge opp og avklare før situasjon utvikler seg til å bli kritisk. Dette gir stor og meget forutsigbar drift ved bruk av heisene, noe som gjør at alle kan føle seg trygge når de bruker heisene i vårt sameie.

De gamle heisene var utstyrt med nøkkelbryter for å komme til kjelleretasjen. Denne blir byttet ut med en nøkkelleser; man holder nøkkelen inntil og får lyd- og grønt signal, før man trykker på kjellerknapp -1. For heisen i Jt14 vil dette være uforandret til etter jul/nyttår, da nøkkelleser også kommer på plass her.

Heisarbeider i løpet av 2020:

  • Jt8 - ny heis ble tatt i bruk fra 6. juli.
  • Jt10 - ny heis ble tatt i bruk fra 1. oktober.
  • Jt2 - ny heis ble tatt i bruk fra 11. november. Knapp i 1.etg. for brannmelding er midlertidig og vil snarest bli erstattet av direkte kobling mot oppgangens brannvarsling.
  • Jt14 - heisen ble oppgradert pr. 11. desember og har fått interiør tilnærmet de andre heisene.

Heisarbeider 2021 - følgende fremdrift er lagt til grunn:

  • Jt12 - oppstart januar; uke 1 - 4. januar. Forventet ferdig til bruk fra uke 9; ca. 2. mars.
  • Jt 6 - oppstart i februar; uke 7 - 15. februar. Forventet ferdig til bruk fra uke 15; ca. 16. april.
  • Jt 4 - oppstart i april; uke 13 - 6. april. Forventet ferdig til bruk fra uke 22; ca. 31. mai. 

Arbeidene vil pågå fra start og frem til ferdig heis, og ikke stoppe opp som følge ferie e.a.

De nye heisene i lavblokkene får en "klimadør" på utsiden av heisdør. Dette er i tråd med kravene ved montering av ny utvendig heis, og for å beskytte mot kulde, uvær og skitt. Disse heisene vil bli programmert til å "parkere" i kjeller etter 10 minutter uten bruk. Det plasseres varmeovner nederst i disse heissjaktene for å sikre optimalt klima.

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres:
I første omgang blir sperringer rundt heisdørene montert. Alt gammelt utstyr skal fjernes før oppgradering av heissjakt og montering av nytt utstyr. Dessverre vil dette ta tid og føre til bortfall av heisene i hele perioden, men dette er dessverre ikke til å unngå.

Det er viktig at foreldre holder god kontroll på sine små barn i korridorene. Det blir laget sikring foran heissjaktene, men det vil jo alltid være risiko når såpass omfattende arbeider pågår.

Arbeidene i forbindelse med utskifting, forventes å ta 8 – 10 uker for hver heis og foregå primært mandag til fredag, men innimellom også på lørdager. I denne perioden må den enkelte beboer ivareta sin tilværelse uten bruk av heis.

Det er dessverre ingen vei utenom dette. Flytteprosjekter eller annet som krever bruk av heis må tilpasses realitetene her. Alternativet er trapp...

Prioriteringene med tanke på rekkefølge på installasjon av heisene, er ellers påvirket av om bygget har rullestolbrukere samt omfang/frekvens på heisstopp.

Styret vil følge opp med mer informasjon i god tid i forkant av det som skal skje for den enkelte heis.