6 feb 2017

Oppgradering av rør i leilighet

Rør i leilighet fra stigerør er seksjonseiers ansvar. Se vedtektene §4. Sameiet har derfor en avtale med Allsidige VVS om oppgradering av varmtvannsrør i seksjonen

Nedstøpte rør for varmt vann fra stengekran og (i hovedsak) til kjøkken, er utsatt for lekkasjerisiko! Flere lekkasjer har oppstått som følge brudd i overgangen mot innstøpt del av rørene. Årsaken er forklart å være at røret vil utvide seg når dette blir varmet opp av det varme vannet som flyter gjennom røret ved tapping. Den nedstøpte delen av røret har ikke plass til å utvide seg, mens delen over gulvet utvides. Over tid oppstår det svekkelse i overgangen – risiko for brudd utvikles.

Skader på leilighet som følge lekkasje dekkes av sameiets forsikring. I enkelte tilfeller har det f.eks. blitt nødvendig å måtte bytte både kjøkkenskap og parkettgulv. Ved skader som er knyttet til rør som er seksjonseiers ansvar så vil det bli innkrevd en egenandel på kr 10.000. For å spare seg for de ulempene det måtte bli ved i verste fall å måtte fraflytte leiligheten i tiden det tar for reparasjon, anbefaler styret seksjonseierne å forbedre det interne røropplegget i leiligheten ved som minimum å få trukket et plastrør gjennom eksisterende nedstøpte varmtvannsrør.

Sameiet har inngått avtale med Allsidige VVS som kan trekke ny vannledning i eksisterende kobberrør for varmtvann. 

Pris er kr 4.375 inkl.mva

Seksjonseiere som ønsker dette kan kontakte dem for å få dette utført. Allsidige VVS AS fakturerer seksjonseier for dette. 

Allsidige VVS AS

22 72 52 00 / 909 10 079

bjorn@allsidigevvs.no