Endret: 5 des 2019     Opprettet: 25 nov 2019

Skal du pusse opp leiligheten?

Meld fra til styret/vaktmester og naboene. Bruk heisen med forsiktighet.

Dersom du skal pusse opp leiligheten må du huske på dette;

  • Meld fra til styret. Du er pliktig til å gi styret melding dersom du har behov for å legge materialer og annet utstyr utenfor inngangen eller annet sted utendørs. Det er ikke tillatt å samle materialer og utrangert inventar/utstyr utendørs, for eksempel iSekk, uten styrets tillatelse. Send SMS til 920 22 448 (vaktmester).
  • Meld fra til naboene. Det er særlig viktig å gi melding til naboene dersom arbeidet medfører støy. Oppslag i inngangen der du bor kan også være lurt. Det er bedre å informere i forkant, enn å forklare og unnskylde overfor irriterte naboer i ettertid.
  • Ikke overbelast heisen. Heisene er slitt etter mange års drift. De må derfor brukes med forsiktighet

I tillegg til disse punktene finner du nærmere retningslinjer i Beboerreglementet, her er linken:  /?nid=40362   Lykke til med oppussingen! 

      Styret