Avfallshåndtering

Sameiet har flere søppelnedkast plassert på området. Det skjer ofte at beboere plasserer søppel ved siden av disse, dette skaper et utrivelig bomiljø og merarbeid for vaktmester. Ofte rives disse posene opp av dyr og søppel spres utover området. Vi ber om at beboere knyter igjen søppelposene og hiver disse i nedkastet.

Er søppelposen for stor til å passe i luken er det et eget søppelrom i garasjeanlegget hvor man kan hive større søppelposer. Søppelrommet skal kun brukes til husholdningsavfall.

Sameiet bestiller med jevne mellomrom en container som plasseres ved garasjeanlegget, her kan man hive større gjenstander som gamle skap, stoler osv.

Kildesortering

Papp og papir - Det er en containere for papiravfall ved siden av gjesteparkeringen. Vi oppfordrer våre beboere til å kildesortere og hive papp og papiravfall her. Containeren skal ikke benyttes til å hive annet avfall.

Glass og metall - Det er en egen container for glass og metall ved siden av papircontainerne.

Planter og juletrær - Dette skal hives i hjørnet nederst ved gjesteparkeringen (nærmest nedkjøring).

Miljøstasjon - Nærmeste miljøstasjon er på Shell Etterstad, i Strømsveien 70.

Batterier- Egen boks for kasting av batterier er satt opp i søppelrommet.

Kun små batterier. Ikke bilbatterier ol.