Endret: 18 jul 2020     Opprettet: 7 aug 2018

Leie ut leiligheten?

Hvis du skal leie ut din leilighet, må du huske å sende melding til styret og forretningsfører. Leietaker må godkjennes av sameiet ved styret før seksjonen kan tas i bruk.

Når du leier ut din leilighet må du sende melding til sameiets forretningsfører og styre. Bruk disse e-post adresser:

Forretningsfører: ranjit.singh.kang@obos.no

Styret: styret@jordalterrasse.no    

Meldingen må inneholde opplysninger om 

  • Ditt navn som seksjonseier/utleier
  • Seksjonsnummer, Jordtal Terrasse nr
  • Antall rom i leiligheten
  • Antall personer i husstanden
  • Type og antall dyr i husstanden
  • Informasjon om særlige forhold knyttet til leietaker, eksempelvis bruk av rullestol eller historikk fra tidligere leieforhold.
  • Kontaktinfo på leietaker; navn, mobilnr, e-postadresse
  • Leieperiode/dato fra - til 
  • Tilskriveradresse

Det er også viktig at du ber leietaker gjøre seg kjent med sameiets vedtekter og beboerreglement. Som seksjonseier er du ansvarlig for at leietaker følger disse bestemmelser.

Styret henstiller om at vektbelasningen i heisene ikke overskrides ved inn- og utflytting og at store ting ikke presses inn.