Mulighetene for parkering i gaten eller i garasjeanlegg

Muligheten for å få garasjeplass i sameiets garasjeanlegg

Sameiet i seg selv eier ingen garasjeplasser for beboere. Parkeringsplassene i sameiets garasjeanlegg er enten privat eid eller leiet ut. Den største eieren som tilbyr leie av parkeringsplasser, er Eiendomsanering AS. For spørsmål knyttet til mulighetene for å leie garasjeplass, henvises beboere til følgende kontaktpersoner i Eiendomsanering AS;

Grethe Olsen, tlf. 907 88 517, e-post: grethe.olsen55@gmail.com

Stein Løvstad, tlf. 901 37 110, e-post: stein@villmur.no

Muligheten for beboerparkering i gaten

Beboerparkering søker man hos Oslo kommune; https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/#gref