Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 10 mar 2016

Parkering utenfor garasjeanlegg i Hedmarkgata

Styret gjør beboere oppmerksomme på at Bymiljøetaten har vært på befaring i Hedmarkgata utenfor inn- og utkjøringen til garasjeanlegget i forbindelse med henvendelse om skilting av hvor det er lovlig å parkere utenfor anlegget.

Etter skiltet med parkering forbudt med underskilt 08 – 16, begynner nedsenkingen av kantsteinen. Bymiljøetaten bedømmer det er plass til en bil å parkere lovlig mellom skiltstolpen og begynnelsen av nedsenk i tidsrommet forbudet ikke gjelder.

Det er etter trafikkreglene § 17.2 bokstav a forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel. Forbudet gjelder langs hele nedsenkingen langs fortauskanten fra og med der skråningen av kantsteinen begynner.