Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 21 mai 2015

Sykkelparkering i sameiet

I hver oppgang fins det minst en sykkelbod, hvor du kan parkere sykkelen din.

I Jordal Terrasse 2, 8 og 12 bod er det en sykkelbod i 1. etage ved inngangen og sykkelboder i 2. og 5. etage. I Jordal Terrase 2 er det i tillegg en sykkelbod i kjelleren.

I Jordal Terrasse 10 er det en liten sykkelbod i 1 etage ved postkassene/trappeløpet, samt en stor sykkelbod i kjelleren (rett før utgangen til garasjen)..

I Jordal Terrasse 4, 6 og 14 finner du sykkelboden i kjelleren.

Styret oppfordrer alle til å bruke de større sykkelbodene til langtidsparkering av sykkel, mens de syklene som er i daglig (ofte) bruk får fortrinnsrett til bruk av de mindre bodene.

Kortidsparkering for sykkel

I tillegg til sykkelboder har vi fått nye sykkelstativ i pergulaene (de buede installesjonene i bakgårdene). Disse skal imidlertid kun benyttes til korttidsparkering av sykkel.

Gjesteparkering

Sykkelstativene er først og fremst beregnet på besøkende gjester som kommer med sykkel, og som ikke har tilgang til våre fellesboder. Dersom du selv som beboer ønsker å benytte korttidsparkeringen, må du gjerne gjøre det, men ikke bruk den lengre enn en dag. Skal du ha sykkelen stående over tid, er det flott om du setter den i en av fellesbodene.

Hva skjer om sykkelen min blir stående over lengre tid?

Sykler som blir stående lenge (over flere dager), vil bli satt i felles sykkelbod for oppbevaring.