Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 26 apr 2016

Renhold av balkonger og svalganger

Her er en instruks knyttet til renhold av balkong-gulv

Regelmessig rengjøring av balkong

Rengjøring utføres regelmessig avhengig av hvor fort gulvet blir

nedsmusset. Løs smuss fjernes med støvsuger eller kost/feiebrett.

Vaskevannet tilsettes nøytralt rengjørings -middel, f.eks StoDivers IF.

Gjenstående smuss må skures vekk med myk børste/svamp.

Rengjøring med andre typer rengjøringsmidler (for eksempel aceton,

rødsprit, tynner etc.) skal ikke utføres uten godkjenning fra Sto Norge

AS. Heller ikke må skarpe gjenstander (for eksempel kniv, sparkel eller

tilsvarende) brukes ved rengjøring. Dette kan medføre skader på belegget.

Vil også informere om at gulvet kan bli falmet/misfarget ved bruk av

tepper/matter, treheller og balkonggress.

Svalgangen vil bli rengjort av vaktmester som benytter en gulvvaskemaskin

som sameiet disponerer.