Endret: 6 jul 2020     Opprettet: 24 sep 2019

Tilpasninger i forbindelse med etableringen av nye Jordal Amfi og idrettsparken på Jordal

• Arbeider på vei og fortau i vårt nærområde

Arbeidene langsmed vårt sameie er ferdigstilt.

De gamle lyktestolpene er fjernet og det meste av planter og trær er på plass.

Åpne linken for mer informasjon: /?nid=39549