Endret: 23 apr 2020     Opprettet: 24 sep 2019

Tilpasninger i forbindelse med etableringen av nye Jordal Amfi og idrettsparken på Jordal

• Arbeider på vei og fortau i vårt nærområde

Arbeidene langsmed vårt sameie er ferdigstilt.

Nå venter vi bare på at beplantningen skal gjennomføres. Da fjernes vel også de gamle lyktestolpene...

Åpne linken for mer informasjon: /?nid=39549