Endret: 1 okt 2020     Opprettet: 24 sep 2019

Tilpasninger i forbindelse med etableringen av nye Jordal Amfi og idrettsparken på Jordal

• Arbeider på vei og fortau i vårt nærområde

Arbeidene langsmed vårt sameie er ferdigstilt.