Endret: 26 mar 2018     Opprettet: 29 nov 2016

Oppdatert informasjon om fjerning av kjøretøy utenfor oppmerkede plasser i garasjeanlegget i Jordal Terrasse

Styret har tidligere vedtatt at all parkering av motorsykler i garasjeanlegget skal opphøre. Etter nytt styremøte den 22. november 2016 og en ny vurdering av saken, har styret besluttet følgende;

Styret åpner – inntil videre – for at sameiere som eier motorsykler og mopeder med skilter, kan parkere disse i garasjen innenfor de oppmerkede plassene som i dag benyttes til slik parkering. All parkering av motorsykler og mopeder utenfor den oppmerkede plassen, er forbudt.

Det er forbudt å parkere, oppbevare, lagre eller hensette motorsykler mopeder og andre gjenstander, utenfor oppmerkede plasser. Dette gjelder både dersom man ikke har tilknytning til sameiet eller dersom man som beboer har en motorsykkel eller moped uten skilter.

Kjøretøy som er avskiltet og kjøretøy som står utenfor oppmerket plass, som ikke er fjernet innen 5. januar 2017, vil bli besørget fjernet av styret, og for den enkelte sameiers regning og risiko.

 

Med hilsen

Styret i Jordal Terrasse