24 sep 2018

Vedtekter og Beboerreglement for Sameiet Jordal Terrasse

Ta en titt på sameiets Vedtekter og Beboerreglement.

Styret anbefaler alle å lese igjennom sameiets Vedtekter og Beboerreglement. Her finner du viktig informasjon om hvilke regler som gjelder for oss som bor i sameiet. Dokumentene finner du under "Om oss", "Nøkkelopplysninger og dokumenter".

Ta kontakt med styret eller vaktmester dersom noe er uklart.

Styret