Endret: 29 apr 2021     Opprettet: 20 nov 2018

Prosedyre ved heisstans

Opplever du at heisen står, og lurer på hvem som kan varsles for å få heisen i gang igjen? Beboere er ikke tillatt å rekvirere eller bestille utrykning for å få heisen i gang igjen.

Utrykning i forbindelse med heisstans er svært kostbart for sameiet. Ingen seksjonseier eller beboer er tillatt å rekvirere utrykning ved heisstans, uansett grunn. Ved heisstans skal vaktmester eller styreleder i sameiet kontaktes. 

Dersom man opplever at heisen står på hverdager mellom 7-15, skal vaktmester Hans Jakob kontaktes på mobil: 920 22 448.

Opplever man heisstans utenom dette, for eksempel på kveldstid eller helgene, skal man ringe en av dem i styret som er utpekt til å følge opp. Se oversikten mht hvem gjør hva i styret.

Styret vil holde beboere som på eget initiativ rekvirerer utrykning ved heisstans, økonomisk ansvarlige for utgiftene knyttet til utrykningen.

Med hilsen

Styret Jordal Terrasse