Endret: 6 jul 2020     Opprettet: 17 des 2019

Reguleringsplan Hedmarksgata 13-15

Detaljregulering i Hedmarksgata 13-15 er vedtatt

Styrets innspill til høringsprosessen i forkant, omfattet støtte til Plan- og bygningsetatens krav om reduksjon av byggenes høyde (fra 8 til 6. etasjer) samt øket avstand (vel 4m) til vår eiendom. Prosessen videre har tatt hensyn til disse innspillene slik det fremgår av konklusjonen fra Plan- og bygningsetaten.

Våre øvrige merknader i innledende høring, fokuserte at byggeprosessen må foregå på skånsom måte og underforstått innenfor gjeldende bestemmelser både når det gjelder støy og støv i byggeperioden, men også når det gjelder å unngå påvirkning mot våre bygg.

Nå har det nylig vært invitert til eventuelle merknader til byggeplanene fra sameiets seksjonseiere gjennom utsendt nabovarsel. Frist for svar var 1. juli. Flere har gitt innspill så vi må tro at alle sider nå er belyst på god måte.

Området vi ligger i er utsatt for setninger. Byggeprosesser rundt oss blir utfordrende spesielt når disse foregår helt innpå vår eiendom.

Som del av våre forberedelser før oppstart av arbeidene, kommer vi til å få kartlagt status gjennom målepunkter som blir plassert i vegger og på gulv. I tillegg vil vi få tatt bilder og relevant tekst som underlag for - håper vi, et omforent utgangspunkt (med utbygger) for beskrivelse av situasjonen før oppstart. Dette vil gi godt grunnlag for å kunne følge med våre bygg gjennom arbeidene og god mulighet til å følge opp senere, hvis det viser seg at utgraving og byggearbeidene fører til skader på våre bygg.

Vi vet enda ikke når oppstart vil skje og må forholde oss til klargjøring rundt en gjennomføringsplan som jo må foreligge etterhvert.

Se ellers informasjon via innsatt link for fullstendig informasjon om prosessen frem til nå:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-foretak-og-ombud/plan-og-bygningsetaten/kunngjoringer/hedmarksgata-13-15-article107748.html