17 des 2019

Reguleringsplan Hedmarksgata 13-15

Detaljregulering i Hedmarksgata 13-15 er vedtatt

Styrets innspill til høringsprosessen i forkant, omfattet støtte til reduksjon av byggenes høyde samt øket avstand til vår eiendom. Plan- og bygningsetaten hadde gjort innsigelser til opprinnelige planer. Vi støttet deres synspunkter og krav. Prosessen videre har tatt hensyn til disse innspillene slik det fremgår av konklusjonen fra Plan- og bygningsetaten.

Våre øvrige merknader i innledende høring, fokuserte at byggeprosessen må foregå på skånsom måte og underforstått innenfor gjeldende bestemmelser både når det gjelder støy og støv i byggeperioden, men også når det gjelder å unngå påvirkning mot våre bygg.

Området vi ligger i er utsatt for setninger. Byggeprosesser rundt oss blir utfordrende spesielt når disse foregår helt innpå vår eiendom. Vi vet enda ikke når oppstart kan skje og må forholde oss til klargjøring rundt en gjennomføringsplan som jo må foreligge etterhvert.

Se ellers informasjon via innsatt link for fullstendig informasjon om prosessen frem til nå:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-foretak-og-ombud/plan-og-bygningsetaten/kunngjoringer/hedmarksgata-13-15-article107748.html