6 jul 2018

Branninstruks for Jordal Terrasse

Branninstruks for Jordal terrasse

Hvis det oppstår brann:

1. varsle  -  2. evakuere  -  3. slokke


1. Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles straks – telefon 110. Oppgi nøyaktig adresse og følg instruksene du mottar.

 • Vær sikker på at brannvesenet har mottatt din melding før du legger på.
 • Varsle naboer!

2. Evakuer bygningen! Benytt hoved- eller rømningstrapp ikke bruk heis!

 • Hjelp barn, eldre eller uføre.
 • Leiligheter mot svalgang i høyblokkene benytter rømningstrapp, spesielt hvis det er røyk innenfor dørene i korridor.
 • Hvis det er røyk i korridor, vend tilbake til leiligheten; lukk dør mot korridor og gå til balkong eller vindu mot gårdsplass eller gate og vent på brannvesenet. Tilkall oppmerksomhet ved å rope og vifte med håndkle eller annet.

3. Ved mindre branntilløp i din leilighet; prøv å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr (brannslokkingsapparat, brannslange e.a.)

 • Hvis det ikke er mulig å slokke brannen, lukk dør til rommet og evakuer leiligheten.
  • Lukk inngangsdør (;dør mot korridor eller svalgang), men la den stå ulåst slik at brannvesenet kan komme seg inn.

Dine forberedelser er viktige for deg og din familie!

 • Gjør deg og din familie kjent med plassering og bruk av slokkeutstyret i din leilighet.
  • Pulverapparat skal snus flere ganger hvert år! Dette er for å unngå at pulveret «setter seg fast».
 • Avtal med din familie om hvor dere skal samles ute, hvis dere noen gang må evakuere.
 • Kontroller at røykvarslere fungerer!
  • Skift batterier jevnlig - slik det er anbefalt for din type røykvarsler.

Det er viktig at du og din familie er forberedt på at brann eller andre kriser kan oppstå. Sjekk www.sikkerhverdag.no for mer informasjon om beredskap i hjemmet.