11 apr 2019

Seksjonseiers ansvar for brannsikkerhet

Seksjonseier er ansvarlig for at leiligheten har godkjent utstyr for brannslukking og røykvarsling – f.eks.:

* Godkjent brannslange i kjøkkenbenk evt. på bad, eller
* Pulverapparat med minst 6kg ABC-pulver (husk at dette må snus noen ganger i løpet av året), eller
* Skum- eller vannapparat på minst 9 liter, alternativt skumapparat på minst 6 liter med 21A-klassifisering.
* Godkjent røykvarsler.

Slukkeutstyr og røykvarslere må kontrolleres og vedlikeholdes slik leverandør forutsetter!