Endret: 29 apr 2021     Opprettet: 10 mai 2016

Spyling av garasjeanlegget 29. og 30. juni 2021

Det kommer oppslag i garasjen, men husk at du må flytte bilen din når garasjeanlegget skal vaskes!

Det er på tide å spyle garasjeanlegget igjen.

Plass nr 1 – 78 blir spylt tirsdag 29. juni.

Plass nr 79 – 177 blir spylt onsdag 30. juni

Spyling vil skje mellom kl 08.00 til 15.00

 

Husk å fjerne alt av dekk og annet som ligger på plassene.

Gjør avtale med vaktmester på mob. 920 22 448, dersom du ikke har mulighet til å fjerne bilen selv.

Til underretning:

Biler som ikke er blitt fjernet før arbeidet begynner, vil bli tauet bort for eiers regning og risiko. Dette koster 3.000 kr pluss 100 kr per dag.