Endret: 2 sep 2020     Opprettet: 16 okt 2016

Styremøter

Det avholdes ett styremøte per måned. Mellom styremøtene har styrets medlemmer stadig kontakt med hverandre der løpende saker drøftes.

Som hovedregel behandler styret innkomne saker i første møte etter at saken er mottatt. Husk å oppgi hvor du bor (JTnr / Snr) e-postadresse og eventuelt mobilnummer.

/Styret